Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) te Nijmegen, het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) te Groningen en het Parlementair Documentatie Centrum (PDC UL) te Den Haag/Leiden zijn de centra in Nederland die zich expliciet richten op de politieke geschiedenis in het algemeen en op die van het Nederlandse parlement en de Nederlandse politieke partijen in het bijzonder.

Deze instituten werken sinds 2005 nauw samen. Hiermee wordt beoogd het wetenschappelijk onderzoek naar en de informatievoorziening over de Nederlandse politiek en de Nederlandse politieke geschiedenis verder te bevorderen. Het CPG, het DNPP en het PDC hebben daarnaast een maatschappelijke functie; de door de centra verworven kennis is ook bedoeld voor doelgroepen buiten de wetenschap (media, politici, ge´nteresseerd publiek).

Wit u meer weten? Neem contact via een van bovenstaande weblinks.